יותר מרבע מליון דונמים על סף אבדן,דבר זה יביא להתרחבות שטחי ההתנחלויות ב- 133% על חשבון שטחי הפלסטינים הכבושים

יותר מרבע מליון דונמים על סף אבדן,דבר זה יביא להתרחבות שטחי ההתנחלויות ב- 133% על חשבון שטחי הפלסטינים הכבושים

מפעל ההתנחלות היה וממשיך להיות העילה, המניע והדלק למאבק על האדמה ואבדנה. שהרי מדינת הכיבוש הישראלית דאגה בעקביות  להותיר את מלחמתה להשתלטות על הקרקעות בשיא העוצמה להשגת מטרות התרחבות מפעל ההתנחלות והיהוד.

במשך כל שנות הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים מאז 1967, הייתה הנטייה להתנחלות והתרחבות  המניע היחיד כמעט- לכל תוכנית, כדי להשתלט על יותר ויותר מאדמות הפלסטינים. הכיבוש השתמש בדרכים,, מניעים וכינויים שונים, כגון שטחים צבאיים סגורים, שטחי אש, נכסי נפקדים, אדמות מדינה, אדמות לצרכי בטחון, אדמות נטושות, הפקעה לצורך בניית הגדר, דרכים לצורכי בטחון ועוד אין סוף סיבות. אחת הדרכים הבולטות ביותר שמשטר הכיבוש המציא כדי להשתלט ולהפקיע שטחים נרחבים, היתה "אדמות מדינה ונכסים ממשלתיים". תחת הכותרת הזאת הפקיע הכיבוש  מאות אלפי דונמים בשטחים שלא היו "אסטרטיגיים" או מסביב להתנחלויות הבלתח חוקיות.

אדמות המדינה[1]  ונכסי הממשלה

במטרה להפקיע והשתלט על שטחים נרחבים מאדמות הפלסטינים בתקופה קצרה ביותר ובמאמץ מינימלי, הוציאו רשויות הכיבוש צו מספר (1967- 59), "צו בדבר רכוש ממשלתי[2]" ומינו כאחראי על ביצועו קצין בצבא הכיבוש במסגרת "המנהל האזרחי" השייך ל"משרד הבטחון" הישראלי.

כשמדינת ישראל אומרת "אדמות מדינה" היא מתכוונת ל- 634,920 דונמים (המהווים 643.9 קמ"ר ו-11.2% משטחי הגדה המערבית ואל-קודס הכבושות) הרשומים כ"אדמות מדינה" (לפני הכיבוש ביוני 1967) שהיו רשומים על שמה של ממשלת ירדן, ששלטה לפני הכיבוש בשטחי הגדה המערבית. לאחר הכיבוש טענה ישראל שהיא היורש של ממלכת ירדן והשתלטה על השטחים הנדונים. הירושה נעשתה במסגרת ההבנה והחוק הישראלי למפעל ההתנחלות (יש לצין שצו זה אינו חוקי במסגרת החוק הבינלאומי). זה החלק הראשון שלהאדמות.

החלק השני שטחו 843,922 דונמים (המהווים 843.9 קמ"ר" ו-14.9% מאדמות הגדה המערבית ואל- קודס הכבושות). ישראל הכריזה על השטחים האלה כאדמות מדינה לאחר שנת 1979, עם התחזקות מפעל ההתנחלות הבלתי חוקי. והחלק השלישי שטחו 666,327 דונמים (המהווים 666.2 קמ"ר" ו- 11.7% משטחה הכולל של הגדה המערבית ואל- קודס הכבושות). אלו האדמות שישראל מדדה, ערכה תוכניות ועמלה כל הזמן כדי להשתלט עליהן על פי החוקים הישראליים. בכך מגיע שטחן הכולל של של "אדמות המדינה" ל- 2,145169 דונמים (המהווים 2145 קמ"ר ו-37.8% משהשטח הכולל של הגדה המערבית הכבושה הכולל את אל-קודס (ירושלים המזרחית).

יש לציין ש-248,904 דונמים המהווים כ- 5% מאדמות המדינה בלקסיקון הישראלי, נמצאים במסגרת שטחי הרשות הפלסינית בשטחי A  ו-B רובם בנפת אל-ח'ליל (חברון). שאר השטחים נמצאים בשטחי C הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה לפי להסכמי אוסלו.

 

 

אור ירוק לצוות הקו הכחול

כדי להאיץ את קצב השתלטותה של מדינת ישראל על שטחים נרחבים ביותר מאדמות הפלסטינים בתקופה קצרה ביותר ובמאמץ הקטן ביותר, יצרו רשויות הכיבוש הישראלי צוות ישראלי מיוחד העושה את עבודתו במסגרת המינהל האזרחי של הכיבוש הישראלי, הנקרא צוות "קו כחול"[3], אשר בורר ולומד את אדמות הפלסטינים שישראל חפצה בהפקעתן והעברתן להתנחלויות כי הן נהפכו "אדמות מדינה".

בשנת 2014 הצליח צוות "קו כחול" להפקיע כ- 40 אלף דונמים לטובת ההתנחלויות הישראליות והרחבתן. הוא העביר 3740 דונמים מאדמות הפלסטינים בטענה שהן נמצאות במקומות אסטרטגיים, במטרה לעבות ולהרחיב את שטחן של ארבע התנחלויות שאינן חוקיות לפי החוק הבינלאומי: עמנואל, קדומים, חלמיש וורד יריחו. בחודש דצמבר באותה שנה, הצליח אותו צוות לשנות את מעמדם של 35 אלף דונמים מאדמות הפלסטינים בעמק הירדן, משימוש לצרכים צבאיים לטובת בנייה ופיתוח וזאת בנוסף ל-27000 דונמים שהעביר אותו צוות לטובת ההתנחלויות בשנת 2013.

אין שום ספק שצוות הקו הכחול קבל הוראות מהדרג המדיני בישראל על מנת להאיץ את תהליך ההפקעות בטענת אדמות המדינה. הוא ביים מחזה קומי בנושא, תוך שהוא עוסק בהשליית הקהילה הבילאומית בהצגת המדידות והבדיקות השונות כאילו ישראל אינה מפקיעה אדמות פלסטינים אלא לאחר בדיקות מדוקדקות. האמת היא, מדינת ישראל מפקיעה ומשתלטת על אדמות הפלסטינים בניגוד לחוק הבינלאומי. אותן הפקעות באו על חשבון החברה הפלסטינית בגדה המערבית ואל- קודס הכבושות- לטובת המפעל הקולוניאלי ויהוד השטחים שישראל ממשיכה לכבוש מאז יולי 1967.

במסגרת השנה הנוכחית, 2016, הכריז צוות הקו הכחול על קרוב ל-4000 דונמים מאדמות הפלסטינים כאדמות מדינה. הוא הכריז על 1545 דונמים בסביבת התנחלויות אלמוג, בית הערבה, וורד יריחו כאדמות מדינה. ובמרץ השנה הוסיף עוד 2342 דונמים כאדמות מדינה שיופקעו עם הזמן לטובת עיבוי והרחבת אותן ההתנחלויות בלתי חוקיות.

התרחבות שטחי ההתנחלויות הישראליות ב- 133%

מניתוח שעשה "המכון למחקרים ישומיים אל-קודס- אריג'" עולה כי, כתוצאה מעבודתו של צוות הקו הכחול להפיכת אדמות הפלסטינים לאדמות מדינה, יגדל שטחן של 196 התנחלויות בלתי חוקיות בגדה המערבית ואל-קודס  הכבושות ב-133% משטחן הנוכחי וזאת תוך תקופה קצרה. שטחן של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית ואל- קודס הכבושות הינו כיום 196 קמ"ר. ועם סיום עבודת צוות הקו הכחול  הרי שטחן של ההתנחלויות יגדל ויתרחב ל-457 קמ"ר, ביותר מ-133% משטחן כיום.

יותר מרבע מליון דונמים על סף גזילה ואבדן

עוד עולה מהניתוחים שעורך "המכון למחקרים ישומיים אל-קודס- אריג'", שצוות הקו הכחול מתכנן לאשר עוד 260,871 דונמים מאדמות הפלסטינים בקרבת 107 התנחלויות ישראליות בלתי חוקיות ב-9 נפות פלסטיניות והפיכתן לשטחי מדינה (שטחן של 99 התנחלויות, שני מאחזים בלתי חוקיים, שתי מחצבות ושטחי אש יגדלו ויתרחבו ב-192%).

בנוסף לעיל מתכנן צוות הקו הכחול להכריז על עוד 4232 דונמים כאדמות מדינה בנפות ראם-אללה ובית לחם לפי הפירוט הבא: 919 דונמים בכפר בית פג'אר, 664 דונמים בראס כרכר, 585 דונמים בח'רבת'א, 544 דונמים בח'רבת מסמאר ו-1520 דונמים בשבתין.

אם נבחן את האסטרטגיה והתוכניות של צוות "קו כחול" במציאות דרך סריקה, לימוד וניתוח מעשיו, נגלה את הגרוע ביותר: מדינת ישראל ממשיכה בעיבוי והרחבת ההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הפלסטיניים הכבושים. ישראל ממשיכה בזאת להעניק לגיטימציה למפעל ההתנחלות הבלתי חוקי תוך התעלמות מוחלטת מזכויות העם הפלסטיני וצרכיו הטבעיים במולדתו. וכמובן תוך התעלמות מוחלטת מהחוק וההחלטות הבינלאומיות.בכך היא מטרפדת ומכשילה כל נסיון להביא להסדר קבע.

בנפת אל-קודס לבדה מתכנן צוות "קו כחול" להרחיב 10 התנחלויות בלתי חוקיות בתוספת של 345% המהווים 58,364 דונמים. כמו כן מתכנן אותו צוות להרחיב שטחן של 13 התנחלויות בלתי חוקיות בנפת בית לחם ב-193% המהווים 24,260 דונמים. בבקעת הירדן מתכנן עוד הצוות להרחיב 3 התנחלויות ב-182% המהווים 4,049 דונמים. בנפת אל-ח'ליל מתכנן צוות הקו הכחול לגזילת 47,774 דונמים ומסירתם להרחבת ועיבוי 28 התנחלויות בלתי חוקיות בנפה, התוספת להתנחלויות מהווה 173% משטחן כיום. בסך הכל כוחות הכיבוש מתכננים להכריז על 260.871 דונמים כאדמות מדינה המהווים 4.6% משטחה הכולל של הגדה המערבית ואל- קןדס הכבושות ומסירתם להתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות ב-9 הנפות של הרשות הפלסטינית.

שטחן של מספר התנחלויות יגדל ביותר מ-1000%!

בנוסף לאמור לעיל וכתוצאה מבדיקות מדוקדקות שערך "המכון למחקרים ישומיים אל-קודס- אריג'" עולה כי צוות הקו הכחול מתכנן להרחיב שטחן של כמה התנחלויות ביותר מ-1000%! כדוגמת ההתנחלות גבעות בנפת בית לחם, שהייתה בעבר מחנה של צבא הכיבוש הישראלי שהפך אותה להתנחלות, שטחה יגדל בקרוב ויתרחב ב-1,558 דונמים המהווים יותר 1154% משטחה כעת! גם שטחה של התנחלות קליה בעמק הירדן יגדל ויתרחב ב-9,561 דונמים המהווים 1088% משטחה הנוכחי! גם שטחה של התנחלות קידר מזרחית לאל- קודס יגדל ויתרחב ב-665 דונמים המהווים 1330% משטחה הקיים כיום! בנוסף לאותן התנחלויות ששטחן יגדל ויתרחב ביותר מ-1000% משטחן כעת, הרי עוד כמה התחלויות שטחן גם הוא יגדל ויתרחב, אמנם בפחות מ-1000% אבל גם זהו גזל כגון: שטחה של התנחלות ברקן בנפת סלפית יגדל ויתרחב ב-1,808 דונמים המהווים 258% משטחה הנוכחי, שטחה של התנחלות אריאל שבנפת נאבלוס יגדל ויתרחב גם הוא ב-10,871 דונמים המהווים 211% משטחה הכולל כעת, שטחה של התנחלות איתמר הנמצאת גם היא בנפת נאבלוס יגדל ויתרחב גם הוא ב-5,797 דונמים המהווים 162% משטחה הקיים כיום. בנפת אל-ח'ליל שטחה של התנחלות כרמיאל יגדל ויתרחב גם הוא ב-2,205 דונם המהווים 586% משטחה כיום. גם שטח ההתנחלות מעלה אדומים שבנפת אל-קודס יגדל ויתרחב ב-40,966 דונמים המהווים 609% משטחה הגדול גם הוא היום. שטחה של התנחלות בית אריה שבנפת ראם-אללה יגדל גם הוא ב-8,503 דונמים המהווים 580% משטחה הכולל כעת. בנפת קלקילה יוגדל ויורחב שטחה של התנחלות מעלה שומרון  ב-2,135 דונמים המהווים 296% משטחה הקיים. יש לציין שכל ההתנחלויות הן בלתי חוקיות לפי החוק הבינלאומי, וגזילת קרקעות הפלסטינים להרחבתן גם היא בלתי חוקית בכל אמות מידה אנושיות.

אין ספק, כשלומדים את משמעות העברת שטחים עצומים מאדמות הפלסטינים בידי צוות "קו כחול" לטובת ההתנחלויות הבלתי חוקיות, מבינים בצורה שאין בה מקום לספק, כי הקיצוניים בממשלת הימין והאליטה השלטת בישראל מבקשות להכריע את הקרב על הגיאוגרפיה בשטחים הפלסטינים הכבושים ולהרוס כל סיכוי לשלום אמת המבוסס על פתרון שתי מדינות. הרי מדיניות הגזל והפקעת אדמות הפלסטינים מותירה קרעים ושברים לא ניתנים לאיחוי ותיקון. אין בכוחה של הקוסמטיקה ליפות או למחוק את ההרס שהכיבוש מבצע. כמו כן אי אפשר לדבר על סיום הכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטינים.

ישראל תשתלט בקרוב על 50% משטחן של הגדה המערבית ואל-קודס

בסך הכל, ישראל באמצעות תירוצים שונים מצליחה לשלוט היום כמעט ב-50% משטחה הכולל של הגדה המערבית ואל- קודס הכבושות. השטח כולל אדמות מדינה, שטחים צבאיים סגורים ושטחי אש. כמו כן היא מחזיקה ושולטת בשטחי ההתנחלויות הבלתי חוקיות ורשת הכבישים העוקפים אשר בשליטה בטחונית ישראלית בלבד. אורכה של הרשת 939 ק"מ המהווים 120 קמ"ר ו- 2.1% מהשטחים שישראל כבשה ביולי 1967. בנוסף לכך ישראל שולטת ב-139 דונמים בחופי ים המלח. והפקיעה עוד 410 אלף דונמים והכריזה עליהם כאדמות מדינה, זה התרחש בינואר 2015. שטחה של התנחלות מעלה אדומים יגיע ל-549,000 דונמים- 549 קמ"ר- המהוים 9.6% משטחה הכולל של הגדה המערבית ואל-קודס הכבושות.

מדיניות ישראל לגזל אדמות הפלסטינים ולהכרזה עליהן כאדמות מדינה או כרכוש ממשלתי ושלל תירוצים אינסופיים, הם בלתי חוקיים ונוגדים את החוק הבינלאומי ההומניטרי. ישראל ממשיכה להתעלם מהעובדה שהיא כובשת מדינה אחרת.

כיבוש הגדה המערבית ואל-קודס הם בלתי חוקים בהתאם להחלטות 242 ו -338 של מועצת הביטחון של האו"ם. שתי ההחלטות אומרות בבירור כי כל המעשים שנעשו על ידי ישראל מאז יוני 1967, בטלים ומבוטלים, כולל הפקעת האדמות מכל הסוגים, הקמת ההתנחלויות ומאחזים, חומת האפרטהייד, הריסת הבתים, השחתת הרכוש, הגבלת התנועה והניידות- כל המעשים אלה אינם חוקיים ופסולים.

יש לציין שישראל עושה מאמצים קולוניאליים כדי לרשת את אדמות הגדה המערבית ואל- קודס שהיא כבשה ביולי 1967. מאמצים אלה אינם חוקיים מכוח החוק וההסכמים הבינלאומיים ואמות המידה הבינלאומיות.

הכין לפרסום

"המכון למחקרים ישומיים אל-קודס- אריג'"

 


[1] – אדמות מדינה הן האדמות שלא היו רשומות של שמם של אנשים פרטיים, קבוצות או מוסות שונים למדינה היתה הזכורת לנצלם או להשתמש בהם לטובת אזרחיה. וזה לא אומר שלא היו טענות בעלות מצידם של אנשים פרטיים, קבוצוצ שוניות או מוסדית שונים כגון אדמות המדינה שערביי הנגב תובעים לעצמם מכיוון שהם מעבדם מדורי- דורות. לאחר מלחמת יוני 1967 וכיבוש הגדה המערבית טענה מדינת ישראל שהיא היורשת של מדינת ירדן והשתלטה עליהן לטובת מטרותיה הלא חוקיות כגון הפקעתן לצור בניית מחנות צבאיים והתנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים. הליך ההכרזה על אדמות מדינה הוא הליך פומבי, שנועד להביא לידיעת הציבור את כוונת הרשויות לתפוס חזקה במקרקעין כרכוש ממשלתי. הצורך בביצוע ההכרזה נובע מכך שמרבית הקרקעות בשטחי הגדה המערבית הכבושה אינן מוסדרות בטבו. הליך ההכרזה על אדמות מדינה נעשה לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי, (יהודה והשומרון) (מס' 59) התשכ"ז-1967 (להלן – הצו בדבר רכוש ממשלתי), והוא נושא אופי הצהרתי, דהיינו המקרקעין נחשבים כרכוש ממשלתי כל עוד לא הוכח אחרת. זכות המדינה במקרקעין מוכרזים אינה "מבוצרת" באופן ובמידה הדומים לזכות שנרשמה במסגרת הסדר מקרקעין. כפי הנהוג בגדה המערבית זה שנים, תהליך ההכרזה על אדמות מדינה אינו מסתיים, בדרך כלל, בהסדר בספרי המקרקעין שבמנהל האזרחי בגדה המערבית שהוא רישום מוסדר וסופי (אתר שלום עכשיו). מעצם העובות וחוק הכיבוש הישראלי אפשר להבין התרמית שהוא מנהל נגד הוכלסיה הפלסינית. ומהעובות בשטח אנ למדים כי התהליך הזה הוא מעין תהליך הפקעת אדמות.

 

 

 

[2] – "צו בדבר רכוש ממשלתי": https://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/FILES/2/60632.pdf. הצו הזה שם את כל פרטי הרכוש הפלסטיני מטרה להפקעה ושתלטות לפי הבנת ואינטרס קצין אחד בצבא הכיבוש. צו זה שרירותי, אנטי אנושי ולא ניתן לערעור.

 

 

[3] – כתוצאה מ"הטעויות" בסימון מפות ההכרזה ההיסטוריות נפגעו זכויות הקניין של בעלי אדמות פרטיות, שעל חלקם נבנו ואוכלסו התנחלויות ישראליות בלתי חוקיות בגדה המערבית ואל- קודס הכבושות. המציא המהל האזרחי צוות "קו כחול" ל"תקן" את "הטעויות" שנעשו בסימון מפות ההכרזה. צוות "קו כחול" לא טפל כראוי, ולא גיבש, בנפרד או במשותף, דרכים כיצד לטפל בכל המשמעויות הנובעות מתוצרי העבודה של צוות "קו כחול". בכך, למעשה, מונצח המצב הקיים והוא אף מחריף. קרי: היא מאשרר ומעניק לגטימציה לגזל והפקעות אדמות הפלסינים. עד היום הצליח צוות "קו כחול" להפקיע יות מ-200 אלף דונים בגדה המערבית כולל העיר אל- קודס. ממאמרו של עקיבה אלדר התברר שהצוות הצליח להפקיע 92 אלף דונמים ממערב לתוואי המאושר של גדר ההפרדה ו-103 אלף ממזרח לו (הארץ, 2011.7.22). זאת אומרת צוות "קו כחול" גרם להפקעת 1995 אלף דונמים ב- 12 שנות עבודה, משנת 1998 ועד לשנת 2010.

 

Prepared By  
The Applied Research Institute – Jerusalem
ARIJ

 

Categories: Settlement Expansion