תמיכה בפתרון  של שתי מדינות כדי לסיים את תנועת המתנחלים האלימה.

תמיכה בפתרון  של שתי מדינות כדי לסיים את תנועת המתנחלים האלימה.

 

במהלך השנה האחרונה, מספר רב של מנהיגי העולם הביעו או הביעו מחדש את תמיכתם בפתרון  של שתי המדינות, כולל ראש ממשלת ישראל הנוכחי יאיר לפיד. האו”ם, מאז שנות ה-70, הביע את תמיכתו בפתרון  של שתי המדינות וממשיך בעמדה זו כיום. עם זאת, כל מנהיג, אומה או מוסד שתומכים בפתרון שתי המדינות צריכים להיות ברורים בדבר אחד: התנאים שיאפשרו פתרון  של שתי המדינות מתדרדרים במהירות .

התורם הגדול ביותר להידרדרות התנאים הללו הוא ההתנחלויות, המתנחלים והמאחזים בגדה המערבית. גורמים אלו נתמכו מראשיתם על ידי ממשלת ישראל באמצעות הגנה, מימון ותכנון לוגיסטי של צה”ל. המתנחלים, לעומת זאת, הופכים יותר ויותר לתותח רופף, שיוצא מכלל שליטה.

מתנחלים מספקים לצבא הישראלי שני דברים: פרובוקציה של פלסטינים והיכולת להתכחש אחריות לפרובוקציה כזו. למרות שמעולם לא נאמר במפורש, לא ניתן להכחיש שמתנחלים פועלים בהרמוניה עם צה”ל. כפי שניסח זאת חייל ישראלי לשעבר: “זה לא שאנחנו החיילים נמצאים בין פטיש לסדן, אלא אנחנו הפטיש שמוטח לעבר הפלסטינים על ידי המתנחלים.”[1] זו אחריותה של ממשלת ישראל להפסיק את האלימות והחרמת הקרקעות שגורמות להידרדרות פתרון שתי המדינות, אבל במקום זאת, הממשלה פועלת רק כדי לחזק  את האלימות :

האלימות של המתנחלים ממשיכה לעלות. רק בשנת 2022, על פי הנתונים של מוסד  ARIJ, היו 1,035 התקפות של מתנחלים ישראלים על אזרחים, אדמות ורכוש בגדה המערבית הכבושה.  ראה גרף 1


גרף 1: תיעד התקפות מתנחלים ישראלים בגדה המערבית הכבושה מאז תחילת 2022

 גרף 2: יש כבר 402 יותר התקפות מאשר בשנה שעברה. התקפות אלו הביאו לעקירת 7,548 עצים פלסטינים השנה זו. ראה 

עצים שנעקרו בגדה המערבית הכבושה מתחילת 2022

האלימות נשארת ללא עונש. לפי ארגון זכויות האדם “יש דין”, מתוך 111 חקירות משטרתיות על התקפות מתנחלים בחמש השנים האחרונות, רק שלוש הובילו לכתבי אישום[2].

המתנחלים ,התנחלויות ומאחזים מוגנים על ידי צה”ל.  צה”ל מספק חיילים, ציוד והגנה 24/7 ליישובים המחרימים אדמות פלסטיניות באופן בלתי חוקי.[3]

המתנחלים נתמכים כלכלית בכספי מדינה. 44% מתקציבי עיריית ההתנחלויות מקורם  הוא התקציב הפדראלי הישראלי. רוב ההתנחלויות נחשבות כאזור “עדיפות לאומית”, המעניקה 20-70% סוּבּסִידִיָה  לעלויות פיתוח הקרקע.[4] בנוסף, כל  שנה, עמותות בארה”ב מזרימות מיליוני דולרים בניכוי מס לקהילות התנחלויות ומאחזים.[5]

מנהיגי העולם אינם יכולים עוד לטעון שהם תומכים בפתרון שתי המדינות מבלי לפעול באופן אקטיבי לסיום תנועת המתנחלים האלימה. כל מדינה, מנהיג או מוסד שתומכים בפתרון שתי מדינות צריכים:

קריאה לפירוק כל המאחזים שהוקמו לאחר 2001. בשנת 2008 קראה הרביעייה לפרק את כל המאחזים שהוקמו לאחר 2001, אך כיום ישנם 220 מאחזים של מתנחלים – מספר שרק ממשיך לגדול.

הפסיקו להעביר דולרים בניכוי מס בארה”ב למתנחלים. 501c3s בארה”ב, כמו One Israel Fund, מעבירים כל  שנה מיליוני דולרים בניכוי מס למתנחלים ולמאחזים. פעילויות שאינן חוקיות על פי החוק הבינלאומי לא צריכות להיות בניכוי מס.

תנו אולטימאטומים לאזרחות המתנחלים המחזיקים באזרחות כפולה. אם מדינה כלשהי רואה בהתנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים לפי החוק הבינלאומי, היא לא צריכה לאפשר לאזרחיה לחיות בהתנחלות או מאחז.

קריאה לביטול כל הצווים הצבאיים להחרמת קרקע באמצעות (תוֹאֲנָה)   אזורים צבאיים ,אזור תעשייה, אזור ירי ושטחי שמורות טבע. צווים אלו משומשים לבידוד פלסטינים מאדמתם ואחד מהשני באמצעות הפרדה והרס של ערים פלסטיניות. על פי מאגר מידע של ARIJ, אזורים צבאיים המוצעים יחרימו 9.6% מהגדה המערבית, אזורי התעשייה המוצעים יתפסו 25,073 דונם (6,195 אַקְר) של הקרקעות, אזורי הירי המוצעים יתפסו 938,814 דונם (231,986 אַקְר) של הקרקעות, ושמורות טבע מוצעות  ייקחו   350,720 דונם (86,665 אַקְר) של הקרקעות.


מפה 1: אזורי ירי מוכרזים על ידי ישראל בגדה המערבית הכבושה

תנועת המתנחלים היא יֵשׁוּת , הנתמכת על ידי ממשלת ישראל, שיצאה משליטה. מתנחלים אלימים מתגרים בהתמדה בפלסטינים, כל הזמן כשהם מחרימים חלקים גדולים של אדמות פלסטיניות בגדה המערבית. זה מדרדר את הסיכויים לפתרון שתי המדינות. מסיבה זו יש לחזק את התמיכה בפתרון שתי המדינות דרך פעולות שמסיימות את תנועת המתנחלים.

[1]Breaking the Silence, “Where I saw Violence in Hebron?” (Text Testimonies, 2014), https://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/865640.

[2]Patrick Kingsley, “As Violence Rises in the West Bank, Settler Attacks Raise Alarm,” (New York Times, Feb. 12, 2022), https://www.nytimes.com/2022/02/12/world/middleeast/settler-violence-west-bank.html.

[3]Times of Israel, “In Shift, IDF to Station Security Equipment in Illegal Outposts,” (Times of Israel, Sept. 29, 2022), https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/in-shift-idf-to-station-security-equipment-in-illegal-outposts/.

[4]Roby Nathanson, “The Economic Burden of West Bank Settlements,” (The Progressive Post, December 11, 2017),  https://progressivepost.eu/economic-burden-west-bank-settlements/.

[5]Elena Hodges, “Hidden in Plain Sight: US Nonprofits as Drivers of Illegal Israeli Settlements,” (Just Security, June 10, 2022), https://www.justsecurity.org/81847/hidden-in-plain-sight-us-nonprofits-as-drivers-of-illegal-israeli-settlements/.

 

המכון למחקר יישומי – ירושלים 

 

 

 

 

Categories: Israeli Plans