חטיבת ההתיישבות

חטיבת ההתיישבות

 

על פי חוק ההסתדרות הציונית העולמית – חוק (הסטאטוס)  של הסוכנות היהודית  לשנת 1952, והברית על פיו מיום 26 ביולי 1954 בין ממשלת ישראל והרשות המבצעת של הסוכנות היהודית, הסתכלה ההסתדרות הציונית העולמית (WZO)  על התפקידים המפורטים בו, ובראשם האחריות להבאת עולים ופליטים יהודים לישראל, וכן יישובם מחדש, שיקומם והטמעתם, ולשם כך הוקמה חטיבת ההתיישבות ב-1971 (כאשר מפלגת העבודה הייתה בראש ממשלת ישראל) במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית, אך בחסות מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, ומאחר שמחלקת ההתיישבות אחראית על ההתנחלויות בתוך הקו הירוק, הוטל על חטיבת ההתיישבות, ( גוף לא ממשלתי)  תפקיד פיתוח התנחלויות יהודיות במה שידוע  ” יהודה ושומרון ” (הגדה המערבית), עזה, בקעת הירדן ורמת הגולן. חטיבת ההתיישבות המשיכה לפעול בחסות המחלקה להתיישבות הסוכנות היהודית  עד 1993, מאז פועלת חטיבת ההתיישבות בנפרד ממחלקת להתיישבות.

התיקון משנת 2015 אפשר להסתדרות הציונית העולמית – חוק (הסטאטוס)   של הסוכנות היהודית (1952) לממשלת ישראל להעניק חטיבת ההתיישבות השייכת  להסתדרות הציונית העולמית השפעה  בכל הנוגע להתיישבות, רכישת קרקעות, הקמת והרחבת פרויקטים לפיתוח בישראל , שעל בסיסו ממשלת ישראל הקצתה לחטיבת ההתיישבות שתי סמכויות ראשיות  והם  ניהול קרקעות, לרבות הקצאת קרקעות למתנחלים, הקצאת תקציבים וביצוע פרויקטים בהתנחלויות, כפי שפועלת חטיבת ההתיישבות מאז הקמתה  לסייע לממשלת ישראל בהקמת התנחלויות בשטחים הכבושים, שכן החטיבה נחשבת מאחת הזרועות הביצועיות של ממשלת ישראל בתחום ההתיישבות הכפרית ,החטיבה ממומנת במלואה על ידי ממשלת ישראל באמצעות משרד חקלאות לכיסוי הוצאות תפעול.

באוקטובר 2016 פרסמה ממשלת ישראל את החלטה מס’ 1998 שמסדרת  היחסים בין ממשלת ישראל לחטיבת ההתיישבות, בה פירטה את תחומי הפעילות של חטיבת ההתיישבות, שהם:

 • חיזוק תכנון פרוגרמטי ומשפטי לצורך יצירת קהילות כפריות חדשות.
 • יישום נהלים להקמת ישובים חדשים במגזר הכפרי בהתאם להחלטות ממשלה.
 • ביצוע תכנון, פיתוח ושיקום תשתיות ביישובים כפריים: פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים, סלילת כבישים ומדרכות והנחת קווי תאורה.
 • בנייה, שיפוץ, הרחבה ופיתוח מבני ציבור ביישובים כפריים: השלמת הקמה ושיפוץ גני ילדים, וכל מתקן או מתקן קהילתי היוצר עוגן קהילתי לקליטת מתיישבים חדשים ביישוב או באזור.
 • פיתוח מקורות עבודה בתחומי החקלאות, תיירות כפרית, יזמות וכלכלה ופיתוח מנועי צמיחה בהתיישבות הכפרית.
 • יצירה ותחזוקת תשתיות והקמת אתרי דיור זמניים כחלק מהפעילות לקליטת עולים חדשים.
 • ניהול מתקנים ניידים וקבועים למטרות אירוח למתיישבים חדשים ומקומיים ביישובים כפריים.
 • קידום ושיקום יישובים כפריים פגיעים מבחינה חברתית או כלכלית: פרסום ומיתג היישוב או האזור, קיום אירועים לעידוד קליטת מתנחלים חדשים והפעלת מערכות של מתנדבים ורכזי קליטת מתנחלים חדשים ברשויות המקומיות.
 • צעדים לעידוד צמיחה דמוגרפית בהתנחלויות כפריות: מתן תמיכה קהילתית וחברתית התקהלויות.
 • נהלים במסגרת מוסד גישור בין המועמדים להסדר  חקלאי.
 • המשך ניהול הקרקעות באזורים הכפריים של ההתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון.

במסגרת החלטה זו , מיקדה ממשלת ישראל את עבודת חטיבת ההתיישבות באזורים כפריים, בין אם בהקמת ופיתוח יישובים כפריים ובין אם בהתיישבות ומתנחלים להתגורר באזורים כפריים, הדבר מופיע בשיטות שמבצעת החטיבה בשטח, והממשלה האצילה את סמכויותיה לחטיבת ההתיישבות באמצעות שר החקלאות , תוך לקחת בחשבון לארגן היחסים בין הממשלה לחטיבת ההתיישבות באופן שמאפשר פיקוח ממשלתי אפקטיבי, ממשלת ישראל מקצה את התקציבים הדרושים כאמור בהחלטה.

משרד האוצר מקצה סכום של 36 מיליון שקלים מתקציב משרד החקלאות לחטיבת ההתיישבות, במסגרת הסכם מיוחד, המכסה את הוצאות כלליות על מנת לשמור על משיכה בפעילות החטיבה. ההוצאות כוללות משכורות והוצאות נלוות, שכר דירה, הוצאות משפטיות  והוצאות גבייה, והוצאות ניהול נכסים ונדל”ן, הנהלת חשבונות, הוצאות מאזן וכדומה), ובלבד שהסכומים הללו הוצאו בפועל, וסכום זה נבחן אחת לחמש  שנים על ידי משרד החקלאות, ומותאם בהתאם במידת הצורך, ובהחלטה צוינו גם כמה דברים נוספים עליהם משלמים והם:

 • לקבוע דרישות, להתייעץ וליישם את תוכנית העבודה השנתית.
 • סיוע ממשלתי בזמן חירום, ויכולת ליישם פעולות קבלניות בהתראה קצרה לפרק זמן מוגדר.
 • כריתת חוזים וניהול תשלומים שהחטיבה התחייבה לצדדים שלישיים שלא נקבע מועד לביצועם או לתשלומם לצורך יישום תכנית העבודה השנתית.
 • פעולות מאורגנות שמבוצעות באופן שוטף כגון: ביצוע פעולות כמוסד הסדר, ניהול נכסים, גביית חובות וכן ניהול ואחזקת מידע ביחס לפעולות אלו בהתאם לסטנדרטים המקובלים.
 • ניהול מקרקעין ביהודה ושומרון.
 • יישום החלטות ממשלתיות פרטניות המטילות על החטיבה משימות מעת לעת.

חטיבת ההתיישבות מקבלת הקצאות נוספות שלא הוזכרו בהחלטה זו, שכן ההקצאות שקיבלה באמצעות משרד החקלאות במהלך השנים 1992 עד 1998 נעו בין 153 מיליון שקל ל-194 מיליון שקל בשנה, ללא בירור הסיבות או המטרות המחייבות  הקצאת כספים אלו, ובמרץ 2014 הצהירה סתיו שפיר ( חבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה) כי ממשלת ישראל הקצתה 133 מיליון שקלים (38 מיליון דולר) לחטיבת ההתיישבות, וכי הוועדה בוחנת את בקשת החטיבה לתוספת של 177 מיליון ש”ח (58 מיליון דולר), ומופיע ברשימת כל הוצאות חטיבת ההתיישבות לשנים 2017-2018 כי החטיבה מימנה פרויקטים ופעילויות בסכום של 200.8 מיליון ש”ח.

במהלך השנים מימנה והקימה חטיבת ההתיישבות אלפי פרויקטים להתיישבות, חילקה כספים ללא שקיפות ופיקוח, העניקה הלוואות למתנחלים (ללא גביית חובות), וסייעה בהקמת מאות פרויקטים בלתי חוקיים, והחטיבה הפכה   להיות צינור להעברת כספים לפרויקטים בלתי חוקיים שהממשלה אינה יכולה לממן זאת ישירות. בשנים האחרונות חוקקו חוקים המסדירים חלק מפעילות החטיבה, ומכפיפים אותה לכללי השקיפות והביקורת מצד משרד האוצר. דוגמה לכך היא החלטת ממשלה מס’ 1998. 

 וב-13 ביוני 2018 אימצה הכנסת הצעת חוק שהציעו חברי הכנסת סמוטריץ’ (הבית היהודי) וקיש וביתן (הליכוד), שבמסגרתה חטיבת ההתיישבות השייכת  להסתדרות הציונית העולמית (WZO) תנהל קרקעות בשטח C בגדה המערבית, מכיוון שהצעת החוק העניקה לחטיבת ההתנחלויות את הסמכות המלאה על כל ההתנחלויות הכפריות בגדה המערבית, אמר בצלאל סמוטריץ’ כי טיוטת החוק “תעניק למחלקת ההתיישבות את הכלים לנהל את הקרקע בהתנחלויות הכפריות של יהודה ושומרון בצורה יעילה ככל האפשר לטובת התושבים וללא לחצים פוליטיים ומכשולים משפטיים”.  יש להדגיש כי על פי החוק הבינלאומי, כוח כובש אינו יכול להאציל אחריות לקבוצות שאינן ממשלתיות  לניהול קרקעות בשטח כבוש.

פעילות חטיבת ההתיישבות

למרות שיצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, ב-1992 הכריז על הקפאת התנחלויות, כדי ליצור אווירה חיובית לשיחות הפלסטיניות-ישראליות שלאחר ועידת השלום במדריד, המציאות הייתה מנוגדת לחלוטין לאותה הכרזה. ההתנחלויות לא פסקו. ותהליך הבנייה נמשך בהתנחלויות, בעיקר בירושלים ובבקעת הירדן , והועפו צורות חדשות של הפקעת קרקעות והקמת התנחלויות חדשות, כאשר המתנחלים הגבירו את הקמת מאחזי ההתנחלויות שלא כדין, וממשלת ישראל לא פינתה את מאחזים אלו, או להרוס את המתקנים שהקימו בהם מתנחלים. חטיבת ההתיישבות מעורבת ותומכת  בתפיסת קרקעות, הקמה ופיתוח תשתיות ותמיכה כלכלית ומשפטית במתנחלים לתפיסת קרקעות נוספות.

חטיבת ההתיישבות ותפיסת אדמות פלסטיניות

מאז 1967 הקצה המינהל האזרחי יותר מ-450,000 דונם (35%) מאדמות הגדה המערביות המסווגות כאדמות מדינה (רשומות ומוצהרות) בשטח C. לטובת הארגון הציוני העולמי (WZO). אדמות מועברות לחטיבת ההתיישבות, בהיותה הישות  אחראית לפיתוח היישובים היהודיים במה שמכונה יהודה ושומרון (הגדה המערבית), ובין סמכויותיה, כאמור, ניהול קרקעות, לרבות הקצאת קרקעות למתנחלים. , כאשר חטיבת ההתיישבות חותמת על חוזים עם מתנחלים לבנייה או שימוש בקרקעות שהוקצו לה, נקרא לחוזים אלו “בר רישות”   ( Bar Reshut )  או תעודת הרשאה, והדבר נעשה ללא פיקוח ממשלתי או אישור הרשויות המוסמכות כגון רשות המקרקעין, והאפוטרופוס של הנכס הנטוש אינם טורחים לקבל תשלומים עבור השימוש בקרקע.

מפה (1): אדמות הגדה המערבית המסווגות על ידי ישראל כאדמות מדינה (רשומות ומוצהרות) בשטח C

חטיבת ההתיישבות חרגה הרבה פעמים  מהסמכויות שניתנו לה, שכן הקצתה קרקעות מחוץ לתחומי השפעתה, היא העניקה למתנחלים באמצעות תעודות הרשאה זכויות בנייה על קרקעות פרטיות בבעלות פלסטינים. כך למשל העניקה חטיבת ההתיישבות למתנחלים בעמונה ,גבעת הולבנה, מצפה כרים ועוד, זכויות בנייה על קרקע פרטית בבעלות פלסטינים. כמו כן הוענקו להם תעודות הרשאה לבנות על קרקעות שסווגו כרכוש מדינה שלא הוקצו לחטיבה  במקור. למשל בהתנחלות בית הורון, נבנו 54 יחידות דיור  על בסיס תעודת הרשאה מחטיבת ההתיישבות על קרקע שסווגה כאדמות מדינה ולא הוקצו לה. ובמקרים אחרים הקצתה חטיבת ההתיישבות למטרות מרעה קרקעות שנמצאות בשטחים צבאיים סגורים, כפי שהעניקה חטיבת ההתיישבות  למתנחל במאחז “חוות סינאי” בהתנחלות סוסיה, זכויות מרעה בשטח ירי 918 ב ” מסאפר יטה ” , דרומית לחברון, ששטחו יותר מ-33 אלף דונם, שישראל הכריזה עליו כשטח צבאי סגור מאז 1980, שכן הצבא מונע את נוכחות האוכלוסייה הפלסטינית באזור, שכן הצבא הודיע  לשמונה יישובים  פלסטינים  על הריסה מוחלטת, ובשנת 1999 הוא גירש יותר מ-700 פלסטינים מהאוכלוסייה המקומית, והצבא עדיין מבצע עשרות הריסות נגד התושבים הפלסטינים, הסובלים מאלימות המתנחלים בהתנחלויות ובמאחזים הפזורים באזור, וזכויות המרעה שהעניקה חטיבת ההתיישבות למתנחל ללא קבלת אישור מפקד  האזור המרכזי  לפי הצורך, או באישור משרד החקלאות הישראלי.

מפה 2: אזור ירי 918

החטיבה והמאחזים :

 

מאחז התנחלויות  : התנחלות שנבנתה בגדה המערבית ללא החלטה או אישור רשמי של ממשלת ישראל, לא הוקצה קרקעות ליישובים אלו, ולא נקבעו להם גבולות עירוניים, ולתושביהם לא ניתן כל רשות להשתמש בקרקע לבנייה או לעיבוד, למרות האופי הבלתי חוקי , תחת החוק הבינלאומי והחוק הישראלי גם כן, אך ממשלת ישראל תמכה באופן מרומז בשימורם ובניסיונות לתת להם לגיטימציה או לשלבם בהתנחלויות הקיימות.

ישראל הורתה לצבא להגן על המאחזים או לשלם עבור אבטחתם, לסלול כבישים ולבנות תשתיות מים וחשמל עבור רובם, ונתנה תמיכה באמצעות משרדי ממשלה שונים, מועצות אזוריות בגדה המערבית וחטיבת ההתיישבות שתמכה מאמצים פיננסיים במאחזים, לרבות שירותים חקלאיים .וסיפקה תמיכה לחקלאים חדשים ולרעיית בעלי חיים, והעניקה הגנה משפטית למאחזים העומדים בפני עתירות להסרתם. בגלל התמיכה הזו ,הוקמו כ-220 מאחזים, לפחות 54 מהם כולם או חלקם על קרקע שישראל מכירה כבבעלות פרטית של פלסטינים, וכ-40 מאחזים מכונים בשם ” חוות “, תלויים  ברעיית צאן, עיזים ובקר על פני שטחים נרחבים. החוות הוקמו ברובן על קרקעות רשומות כ”אדמות מדינה ” לפני 1967, או שהוכרזה ככזו על ידי ישראל מאז תחילת שנות ה-80.

בהשוואה לבנייה בהתנחלויות,  ההתחלה בבניית  “חוות” צריכה  הרבה פחות משאבים חקלאיים, מה שמאפשר השליטה קלה  על שטחים עצומים של אלפי דונם, ושטחים אלו מכילים בדרך כלל – או סמוכים לשטחי מרעה, מקורות מים ואדמות שנשתלו על ידי הפלסטינים.

מפה (3): מיקומי המאחזים המכונים חוות

פעולות חטיבת ההתיישבות לא הופסקו את תפיסת אדמות פלסטיניות, הקלת בנייה בלתי חוקית בהתנחלויות או תמיכה בהקמת ופיתוח מאחזים. במקום זאת, היא גם סיפקה תמיכה פיננסית ומשפטית למתנחלים שעושים זאת, שכן חטיבת ההתיישבות סיפקה למתנחלים מכתבים המופנים לבנקים המאפשרים להם לקבל משכנתא, תוך “התחייבות לרישום המשכנתא והסכם זכויות ביטחון”. , המתנחלים לא יכולים לקבל הלוואות מבנקים לבנייה ללא הוכחת בעלות על קרקעות, אבל תעודות הרשאה עוזרות להם.

 חטיבת  ההתיישבות העניקה גם הלוואות או מענקים כספיים  או בעין למתנחלים שהשתמשו  באלימות כדי לתפוס אדמות פלסטיניות פרטיות, או ביצעו בנייה בלתי חוקית וללא רישיון.

בין המתנחלים שקיבלו הלוואה בהבטחת משכנתא נמצא ראש מפלגת הבית היהודי וחבר הכנסת הנוכחי בזאלל סמוטריץ’, שקיבל הלוואה לרכישת בית בהתנחלות “קדומים” , ויצוין כי בית זה נבנה על קרקעות פלסטיניות פרטיות. שנתפסו על ידי מתנחלי ההתנחלות “קדומים” , ומתנחלים נוספים קיבלו מענקים או סיוע בעין שמטרתם העצמה כלכלית, כגון ציוד  או טרקטורים חקלאיים.

מפה (4) מיקומי מתנחלים שקיבלו מענקים מחטיבת ההתיישבות

פעילות חטיבת ההתיישבות עטופה בעבירות, אי בהירות, חוסר פיקוח וחוסר שקיפות.  אז דו”ח  ששון מסכם   ” דו”ח רשמי של ממשלת ישראל שהוכן בשנת 2005, הוזמן על ידי אריאל שרון, ראש הממשלה דאז, ועמד בראשו  ראש האגף הפלילי בפרקליטות המדינה לשעבר, טליה ששון.  הדו”ח מסכם שגופי מדינת ישראל העבירו באופן דיסקרטי מיליוני שקלים לבניית התנחלויות ומאחזים בגדה המערבית שאינם חוקיים על פי החוק הישראלי, וכי חטיבת ההתיישבות עוסקת בעיקרה ומהותית בחטיפת קרקעות ובבנייה בלתי חוקית, והדו”ח המליץ ​​על  ביטול כל הקצאות הקרקע שנעשו לחטיבת ההתיישבות, ולהחזיר הקרקע  לנציב  (הממונה)  ; וביטול כל הקצאות הקרקע שחטיבת ההתיישבות הקצתה לאחרים בניגוד לרישיונה; לבטל ולהחזיר לנציב את כל ההקצות שהחטיבה  נתנה  לאחרים וטרם נוצלו; לבטל את כל ההקצאות שעליהן הוקמו המאחזים הבלתי מורשים ולהחזירם לנציב; ולהפסיק את כל פעילות חטיבת ההתיישבות בהקמת התנחלויות, אלא אם כן הממשלה מאשרת את לחטיבה כישות התיישבותית לצורך הקמת או הרחבת ישוב מסוים ביהודה ושומרון ועזה, שהממשלה החליטה להקים או להרחיב, ומשרד האוצר משנה את תקציב חטיבת ההתיישבות לאור השינויים הנדרשים הנובעים מהחלטה זו. בפברואר 2015 הפיץ סגן  היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת משפטית על חטיבת ההתיישבות, בה נכתב כי סמכויותיה ותפקידיה ” חטיבת ההתיישבות”  , שהיא ישות לא ממשלתית, הן בליבת סמכות הממשלה, וכי אסור למדינה להעביר את התקציב הישיר לחטיבה.

למרות זאת, חטיבת ההתיישבות ממשיכה בפעילות ההתיישבות הרגילה, האחרונה שבהן הייתה בדצמבר 2021, אז הקצתה קרקע מחוץ לתחום שיפוטה וממוקמת בשטח ירי, למתיישבים למטרות מרעה, כאמור.

 

 

[1] (2021). Retrieved 29 December 2021, from https://cdn.fedweb.org/fed-42/2/23%2520-%2520Reconstn%2520Agt%2520JUN%25202011-2014-2015.pdf?v=1481746211
[2] (2022). Retrieved 10 January 2022, from Think about it: The status of the WZO Settlement Division By SUSAN HATTIS ROLEF Published: JANUARY 3, 2016 20:54 https://www.jpost.com/opinion/think-about-it-the-status-of-the-wzo-settlement-division-439261
[3] (2022). Retrieved 6 January 2022, from LAND GRAB Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Researched and written by Yehezkel Lein in collaboration with the Eyal Weizman – architect, Page 17 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D1ADE4580D6E6C7449256BBA0006F288-btselem-opt-13may.pdf
[4] (2022). Retrieved 10 January 2022, from The UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing NGO Report Re: SPATIAL SEGREGATION IN ISRAEL, Page 7 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SubmissionsCFIhousingdiscrimin/Adalah.docx
[5] (2022). Retrieved 3 January 2022, from https://peacenow.org.il/en/involvement-of-kkl-jnf-and-the-settlement-division-in-the-settlements
[6] Government Resolution No. 1998 dated 09.10.2016 Nobility of government powers in the field of settlement and regulation of the relationship between the Government of Israel and the Settlement Division, https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1998
[7] Government Resolution No. 1998 dated 09.10.2016 Nobility of government powers in the field of settlement and regulation of the relationship between the Government of Israel and the Settlement Division, https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1998
[8] Government Resolution No. 1998 dated 09.10.2016 Nobility of government powers in the field of settlement and regulation of the relationship between the Government of Israel and the Settlement Division, https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1998
[9] (2022). Retrieved 6 January 2022, from LAND GRAB Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Researched and written by Yehezkel Lein in collaboration with the Eyal Weizman – architect https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D1ADE4580D6E6C7449256BBA0006F288-btselem-opt-13may.pdf
[10] Labor MK: State quietly giving huge sums to settlements, By MARISSA NEWMAN, https://www.timesofisrael.com/labor-mk-state-quietly-giving-millions-to-settlements
[11] (2022). Retrieved 11 january 2022, from Settlement Division Continues to Finance Illegal Projects https://peacenow.org.il/en/settlement-division-continues-to-finance-illegal-projects
[12] (2022). Retrieved 11 january 2022, from Involvement of KKL-JNF and the Settlement Division in the Settlements https://peacenow.org.il/en/involvement-of-kkl-jnf-and-the-settlement-division-in-the-settlements
[13] (2021). Retrieved 30 December 2021, from https://www.jpost.com/israel-news/ministers-approve-bill-to-empower-wzo-settlement-division-559635
[14] (2021). Retrieved 29 December 2021, from Preliminary Approval for Settlement Division Bill – Peace Now. https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill
[15] (2022). Retrieved 12 january 2022, from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Pages 7,8 https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf
[16] (2022). Retrieved 12 january 2022, from This Is Ours – And This, Too Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Page 11, https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202103_this_is_ours_and_this_too_eng.pdf
[17] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Preliminary Approval for Settlement Division Bill, https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill
[18] http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/06/The_Combina_Settlement_Division_chapter_ENG.pdf
[19] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Preliminary Approval for Settlement Division Bill, https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill
[20] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Unraveling the Mechanism behind Illegal Outposts, page 6 http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf
[21] (2022). Retrieved 30 december 2021, from World Zionist Organization Gives Grazing Land to Settlers in Army Firing Zones https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-world-zionist-organization-provides-grazing-land-to-west-bank-settlers-1.10486499
[22] (2022). Retrieved 12 january 2022, from Settling Area C: The Jordan Valley Exposed, page 14 https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf
[23] (2022). Retrieved 12 january 2022, from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Page 8 https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf
[24] Applied Research Institute – ARIJ, GIS database 2022
[25] (2022). Retrieved 13 january 2022, from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Page 8 https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf
[26] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Unraveling the Mechanism behind Illegal Outposts, page 5 http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf
[27]https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b7WIx1Xqr6OvQzUe3QssbAivrYrAOozs&ll=32.22017160000001%2C35.16197920000001&z=16
[28] (2022). Retrieved 13 january 2022, from https://www.keremnavot.org/thesettelmentdivisionexposed and https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b7WIx1Xqr6OvQzUe3QssbAivrYrAOozs&ll=31.373560110258012%2C35.08181554999998&z=6
[29] (2022). Retrieved 13 january 2022, from Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts-Talya Sason, Adv. https://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20unauthorized%20outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx
[30] (2022). Retrieved 15 january 2022, from The government decides to continue managing the settlements through the Settlement Division and
increase their budget https://peacenow.org.il/settlement-devision-resolution

 

המכון למחקר יישומי – ירושלים 

 

 

Categories: Israeli Plans